ขอรหัสผู้ว่าจ้างและขออย.เครื่องสำอาง

625 ผู้เข้าชม | 0 Comment


Step1

การขอรหัสผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง

ลูกค้าทุกท่านที่ต้องการจดอย. จะต้องขอรหัสผู้ว่าจ้างผลิตก่อนทุกคนโดยใช้เอกสารตามนี้ แต่ถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องขอใหม่ สามารถบอกรหัสผู้ว่าจ้างกับเราได้เลยครับ โดยรหัสผู้ว่าจ้างคือ เลขที่บัตรประชาชนหรือเลขทะเบียนบริษัทนั้นเองครับ ถ้าส่งเอกสารช้าจะได้อย.ช้าด้วยนะครับ

กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร3ใบนี้แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยนะครับ

ส่งเอกสารให้โรงงานตามที่อยู่นี้ครับ

บริษัทเลเจนด์ อ๊อฟ โปรดักส์ จำกัด โทร 083-0878579 29/30-31 ม.1 ถ.เลียบตลอง6วา แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220

 

ในการยื่นผู้ว่าจ้างผลิตแบบบริษัท(นิติบุคคล) จะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (เซ็นต์และประทับตราทุกหน้า)
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ลงนามในบริษัทนั้นๆ เซ็นต์และประทับตรา)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตามที่อยู่จดทะเบียนบริษัท เซ็นต์และประทับตรา)

เอกสารที่ต้องกรอกสำหรับยื่นผู้ว่าจ้างผลิต

1. จดหมายยื่นขอผู้ว่าจ้างผลิต 1 ใบ
2. ใบมอบอำนาจให้ผู้ยื่นของผู้ว่าจ้างผลิตแทน 1 ใบ พร้อมประทับตราบริษัท
** 2 ใบนี้จะมีตัวอย่างให้ โปรดกรอกรายละเอียดตามตัวอย่างที่ส่งให้ค่ะ **

3.เอกสารให้ความยินยอมเก็บข้อมูล

รูปแบบการกรอกของนิติบุคคล

ในการยื่นผู้ว่าจ้างผลิตแบบบุคคล จะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

1. เอกสารสำเนาบัตรประชาชน (เซนต์สำเนาถูกต้อง)
2. เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน (เซนต์สำเนาถูกต้อง)

 

อกสารที่ต้องกรอกสำหรับยื่นผู้ว่าจ้างผลิต

1. จดหมายยื่นขอผู้ว่าจ้างผลิต 1 ใบ
2. ใบมอบอำนาจให้ผู้ยื่นของผู้ว่าจ้างผลิตแทน 1 ใบ
** 2 ใบนี้จะมีตัวอย่างให้ โปรดกรอกรายละเอียดตามตัวอย่างที่ส่งให้ค่ะ **

3.เอกสารให้ความยินยอมเก็บข้อมูล

รูปแบบการกรอกของบุคคลธรรมดา

 

ตัวอย่างการกรอกหนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมข้อมูลของอย.

Step2

การตั้งชื่อแบรนด์เพื่อขออย.และการออกแบบ

กฏระเบียบในการตั้งชื่อเครื่องสำอาง ตามกฏหมาย อย.

 • ควรตั้งชื่อที่ไม่มีความหมายในภาษาอังกฤษ และสื่อไปในทางความสวยงามที่เป็นเครื่องสำอาง
 • ตั้งชื่อที่เป็นชื่อบุคคลได้ หรือชื่ออื่นๆแต่ต้องเขียนอธิบายกับเจ้าหน้าที่อย.ด้วยว่าสื่อถึงอะไร ทำไมถึงตั้งชื่อนี้
 • ต้องไม่ตั้งชื่อไปในทำนองโอ้อวด ไม่สุภาพ หรือ อาจทำให้เข้าใจผิดจากความจริง
 • ต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
 • ต้องไม่ใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือส่อไปในทางทำลายคุณค่าทางภาษาไทย
 • ยกตัวอย่าง ชื่อที่ไม่ผ่านในการตั้งชื่อเครื่องสำอาง
  • Judo (จูโด้) เหตุผล อาจทำให้เข้าใจผิดในการอ่านได้ และจูงใจไปในทางเพศ
  • Hair growth (แฮร์ โกล) แปลว่า ทำให้เส้นผมเติบโต ซึ่งเครื่องสำอางไม่เข้าข่ายทำให้เส้นผมงอกได้ เจ้าหน้าที่ว่าแบบนั้น คือไม่ให้มีคำว่า growth นั้นเอง
  • Varicose veins (เวรีคอส เวนส์) แปลว่าเส้นเลือดขอด ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอาง จะเข้าข่ายเป็นยาลดเส้นเลือดขอด
  • ยาหม่อง ไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอาง เข้าข่ายเป็นยา
  • Banana (บานาน่า) เป็นชื่อที่สื่อเป็นอาหารไม่ได้สื่อเป็นเครื่องสำอาง และบางครั้งสื่อไปในทางเพศเลยไม่ผ่าน
 • ทั้งนี้การพิจารณาให้ผ่านอย.อยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อย.ทั้งหมดครับ

Recent Comments

Latest Comments section by users
user
Samso Nagaro

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it

user
Jonty Andrews

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites

user
Sarah Tim

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure

user
Samso Nagaro

It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words etc.

Add a comment